Forside Produkter Support Kontakt Om lcn  
 

Funktioner i Uniconta

Generelt

I Uniconta kan du have flere skærmbilleder åbne samtidig.

Alle skærmbilled-layouts og felter kan let flyttes, fjernes og tilføjes og gemmes i flere udgaver pr. bruger.

Layouts kan kopieres fra bruger til bruger. Udskrifter kan designes individuelt.

Der er nem søgning på alle data.

En bruger kan logge på fra op til 10 enheder på samme tid.

Sikker kommunikation via Uniconta API.

Alle data, der passerer gennem Uniconta API, bliver krypteret.

Yderligere tilpasning er mulig i tilfælde af særlige krav fra bruger.

Finans

Finans er det mest avancerede modul i Uniconta. Det kan bruges af alle firmaer, forbund og foreninger, store som små, avancerede som simple. Finans har alt, hvad du skal bruge til at bogføre, rapportere og overvåge virksomhedens økonomi. Kontoplanen indeholder alle nødvendige kontotyper og –arter. Den viser desuden saldo pr. konto, sum samt beregningsudtryk. Den viser saldi for to år ad gangen.

Uniconta har flere bogføringskladder og nye kan tilføjes. Det er valgfrit, hvilke og hvor mange felter, der skal vises. Moms beregnes automatisk og momsrapporten viser summer for hver momskode samt en specifikation.
Der kan bogføres i valuta overalt i Uniconta, omregning til standardvaluta sker automatisk.

Der er op til 5 dimensioner, der kan anvendes på posteringer overalt i Uniconta. Rapporteringsværktøjerne viser også dimensioner. Dimensionernes navne er fuldstændig valgfrie (f.eks Afdeling, Bærer, Formål, Type, Art etc.), ligesom navnet på hver underliggende dimension er valgfrit. Scannede bilag i alle filformater kan vedhæftes alle posteringer overalt i Uniconta.

De kan sendes som mail eller uploades enten før, under og sågar efter bogføring. Simulering: Bogføringskladden kan simuleres inden bogføring, ligesom balancen kan simuleres inden bogføring. Dermed kan du se resultatet af bogføringen, inden kladden opdateres.Periodisering og fordeling er også en del af Finans. Ligesom Afslutningsark til brug for revisor ved årsafslutning er det. Balancerapporter kan designes frit, det er nemt at oprette nye eller ændre på eksisterende. Op til 12 forskellige valgfrie perioder kan udskrives på balancer, incl. dimensioner.

Der kan bogføres i flere regnskabsår på samme tid. Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes.

Debitor/Kreditor

Registrering af kunder og leverandører samt deres kontaktperson(er) i Uniconta giver funktionalitet som bl.a. ordreoprettelse og –styring samt fakturering. Overalt kan der vedhæftes dokumenter, billeder og noter.

Debitor/Kreditor kan du holde styr på udestående fakturaer og åbenpostredigere ved bogføring af betalinger. Der kan bogføres på debitor og kreditor fra Finans.

Lagerstyring

Lager giver mulighed for at oprette alle de varer, styklister og ydelser, du køber og leverer, samt holde styr på dit lager, priser (+valuta) og lagerværdi.

Der er ægte lagerstyring i Uniconta. Det vil sige, du kan holde styr på:

  • Hvor er varen, lokation og plads

  • Kostpris (gennemsnit, FIFO, fast) og vareforbrug

  • Reservation af lager til ordrer

  • Restordrestyring

  • Statistik og historik

Salg og Indkøbsordre

Opret indkøbsordrer til leverandører og salgsordrer til kunder incl. reservering af varer. Udnyt også mulighederne for individuelle prislister, rabatter og momskonfigurationer.

Med ordrestyring holdes styr på, hvornår varen leveres, og hvornår kan varen leveres til kunden. Fakturaerkan printes eller e-mailes direkte til kunderne. Ordrestyring giver mulighed for stående ordrer, dvs. modtage/levere og fakturere samme ordre flere gange, og desuden at ændre og tilføje elementer på ordren.Fakturalayout kan designes individuelt, incl. logo. Fakturaer opdateres automatisk i Debitor/Kreditor-konti samt på Finanskonti. Dimensioner kan angives på varer, kunder og leverandører og benyttes automatisk ved køb og salg.

 

     
 
LCN IT Systemer - Tlf. 75 15 78 98 - E-mail lcn@lcn.dk - CVR 10 55 77 98